หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นางสาวกรวิกา สีน้อย
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าศิลา    จ.สุรินทร์
นายสุเทพ ตราชู
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าศิลา    จ.สุรินทร์
นายเฉลิมวิทย์ แสงสันต์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวอารีวรรณ ทองสุ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
สาลี่ พุ่มเกษม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนองสีงา (ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
นางสุภัชชา รักษาแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,972,203 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,283,259 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,592,644 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,290,108 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,048,604 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 953,487 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 941,369 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 810,465 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 803,927 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 799,509 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 798,349 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 790,981 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 770,521 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 768,856 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ประมงมาสำรวจข้อมูลพื้นฐานประมงโรงเรียน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำสะอาด
( จำนวน 0 รูป / ดู 45 ครั้ง )

ต้อนรับคุณเทียนทิพย์จากบ.เบญจจินดา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำสะอาด
( จำนวน 0 รูป / ดู 85 ครั้ง )

เข้าค่ายลูกเสือ
โรงเรียนบ้านซับยาง
( จำนวน 8 รูป / ดู 681 ครั้ง )

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ชายฝั่งทะเลตะวันออก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
โรงเรียนเมืองเดช
( จำนวน 62 รูป / ดู 388 ครั้ง )

ตัวแทนอำเภอจัดขบวนงานบุญเดือนสาม
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
( จำนวน 10 รูป / ดู 88 ครั้ง )

วันปัจฉิมนิเทศ ส่งน้องข้ามฟาก
โรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย”
( จำนวน 15 รูป / ดู 211 ครั้ง )

ผ้าป่าโรงเรียนกระบากวิทยาคาร
โรงเรียนกระบากวิทยาคาร
( จำนวน 66 รูป / ดู 344 ครั้ง )

นิทรรศการวิชาการและค่ายวิชาการ
โรงเรียนบ้านท่ามะกา
( จำนวน 129 รูป / ดู 727 ครั้ง )

วันขึ้นปีใหม่
โรงเรียนกระบากวิทยาคาร
( จำนวน 52 รูป / ดู 193 ครั้ง )

มอบเกียรติบัตรอบรมยาเสพติดให้นักเรียน
โรงเรียนวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร)
( จำนวน 4 รูป / ดู 386 ครั้ง )

วันครู
โรงเรียนกระบากวิทยาคาร
( จำนวน 26 รูป / ดู 162 ครั้ง )

กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
โรงเรียนกระบากวิทยาคาร
( จำนวน 30 รูป / ดู 196 ครั้ง )

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555
โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง
( จำนวน 10 รูป / ดู 38 ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2556(คลิกดูภาพ)
โรงเรียนวัดไทรงาม
( จำนวน 5 รูป / ดู 498 ครั้ง )

อบรมค่ายคุณธรรมฯ
โรงเรียนบ้านเขาขาด
( จำนวน 26 รูป / ดู 67 ครั้ง )

ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม (หอมศีลวิทยาคาร)
( จำนวน 9 รูป / ดู 87 ครั้ง )

ประชุมสามัญประจำปี สมาคมผู้บริหาร ครู โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด(ประเทศไทย)
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
( จำนวน 25 รูป / ดู 290 ครั้ง )

มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2556(คลิกดูภาพ)
โรงเรียนวัดไทรงาม
( จำนวน 10 รูป / ดู 446 ครั้ง )

ไหว้ครู
โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม (หอมศีลวิทยาคาร)
( จำนวน 12 รูป / ดู 18 ครั้ง )

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ
โรงเรียนบ้านคำพอก1
( จำนวน 10 รูป / ดู 110 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 245/1895 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th